Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Tradycje
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Zwyczaje

Zwyczaj


Termin różnie definiowany przez poszczególnych socjologów i etnografów, często używany zamiennie z terminem obyczaj, niekiedy także odróżnia się zwyczaj od obyczaju, wówczas przez zwyczaj rozumie się formę zachowania w pewnych sytuacjach przyjętą w danej zbiorowości społecznej. Zwyczaj może mieć charakter trwały, lub może być przejściową modą.

Zwyczaj można podzielić na:
- zwyczaje grupowe (np. zawodowe, środowiskowe)
- zwyczaje lokalne ( np. regionalne, grupowe)
- zwyczaje indywidualne.

Część zwyczajów powstaje w wyniku przyzwyczajeń i nawyków, które stają się szanowane i tolerowane. Inne są pozostałościami dawnych czynności zawodowych.
Zwyczaj nie wymaga racjonalnych uzasadnień i swoje trwanie zawdzięcza poczuciu, że tak się postępuje w danej sytuacji, liczy się tu przykład innych członków grupy, a cechą zwyczaju jest jego znaczna trwałość.
Zwyczaj ludowy wywodzi się głownie ze starych obrzędów plemiennych. Pierwotnie były przejawem magiczno – religijnego myślenia oraz jednym z podstawowych elementów składowych ustroju rodowego. W społeczeństwach cywilizowanych zatraciły one na ogół swe dawne  funkcje społeczne i zachowywane są na mocy tradycji jako przeżytek dawnej kultury oraz interesujący element folkloru.


6 marca 2012 r.
Anna Kosowska – Czak


Bibliografia:


• Zwyczaj. [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 12. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. s. 825
• Zwyczaj. [w] Wielka Encyklopedia PWN. [Tom] 30. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2005. s. 484