Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Brak
Hasła węższe: 
Kulinaria,Stroje,Zwyczaje,Zespoły folklorystyczne
Hasło główne: Tradycje

TradycjeTradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe, tj. obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania czy umiejętności. Tradycja jest jednym z głównych sposobów włączania przeszłości i jej treści kulturowych do aktualnej świadomości społecznej  i stanowi jeden z zasadniczych elementów procesów świadomościowych, przez które historia czynnie wpływa i współkształtuje losy społeczeństw. Tradycja w potocznym rozumieniu oznacza wszystko to co dawne, trwałe, pożyteczne dla danej społeczności. Elementy te są przyjmowane od poprzednich pokoleń na podstawie ich trwałości historycznej oraz ważności.
Powołanie się na określone tradycje stanowi istotny składnik samookreślenia się grup, klas, warstw społecznych, narodów i społeczeństw. Epoki wielkich przemian społecznych obfitują zazwyczaj w walki ideologiczne wokół kanonu  „żywej tradycji narodowej” prowadząc do poważnych zmian w pojmowaniu zakresu i treści tej tradycji, preferując pewne jej elementy jako postępowe i odrzucając inne jako wsteczne.

5 grudnia 2011 r.
Anna Kosowska - CzakBibliografia:


•    Tradycja. [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 11. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. s. 611-612
•    Tradycja. [w] Wielka Encyklopedia PWN. [Tom] 27. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2005. s. 539