Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Kąpieliska


Zgodnie z definicją używaną w prawie wodnym kąpielisko to , ustanowiony uchwałą gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych. W uchwale rada gminy określa także liczbę osób na jaką przewidziane jest kąpielisko. Może być wykorzystywane jeżeli nie wydano wobec niego zakazu kąpieli. Kąpieliska oznacza się przy pomocy czytelnej i widocznej tablicy informacyjnej, której treść określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.  W myśl przepisów prawa do kąpielisk nie zalicza się: basenów pływackich, basenów uzdrowiskowych, zamkniętych zbiorników wodnych podlegających oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych oraz sztucznych, zamkniętych zbiorników wodnych, oddzielonych od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
Na terenie powiatu chrzanowskiego znajduje się pięć kąpielisk: Chechło, Balaton, Kozibród i Gliniak w gminie Trzebinia oraz Skowronek w gminie Alwernia.


Mirosława Starzycka
10 stycznia 2012 r.

 

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2011 prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. 2011, nr 91 poz. 527)
  • Przewodnik po kąpieliskach. Przełom, 2004, nr 28. s. 24, 25