Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Roślinność

 

Ogół występujących na ziemi zbiorowisk roślinnych, które mają znaczący wpływ na biosferę. Rośliny nie są rozmieszczone przypadkowo, lecz zgrupowane w skupieniach złożonych z gatunków o podobnych wymaganiach ekologicznych. Oprócz naturalnych, spontanicznie kształtujących się zbiorowisk roślinnych istnieją jeszcze zbiorowiska półnaturalne, powstające przy udziale człowieka (np. łąka)  i sztuczne, będące skutkiem działalności człowieka (np. uprawy rolne czy sady). Roślinność oraz gleba są kształtowane przez klimat. Dominującą formacją roślinną dla większości obszaru Polski są lasy.


13 marca 2012 r.
Anna Kosowska – CzakBibliografia:

• Roślinność. [w] Wielka Encyklopedia PWN. [Tom] 23. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2004. s. 527