Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Architektura
Hasła węższe: 
Zabytki w Chrzanowie
Hasło główne: Zabytki

Zabytki


Zabytek to obiekt ruchomy lub nieruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które stanowią świadectwo epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kulturową, artystyczną i z tej racji podlegają ochronie prawnej. Zabytek określa się również terminami „dobra kultury” lub pomnik historii. W Polsce zabytki wpisywane są do rejestru zabytków, natomiast najcenniejsze na świcie wpisywane są Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ochrona zabytków w Polsce datuje się od XVIII w. W 2 połowie XIX w. powołano pierwszego konserwatora w Małopolsce. W 1928 roku wydano rozporządzenie Prezydenta RP o opiece nad zabytkami. II wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia w zasobie zabytków. W 1945 powołano Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków. W 1961 roku przeprowadzono ewidencję zabytków architektury.


19 marca 2012 r.
Anna Kosowska – CzakBibliografia:

• Zabytki [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 12. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. s. 825
• Zabytki. Kazimierz Malinowski [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 8. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. s. 118 - 119