Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Administracja
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Terytorium

Terytorium


Jest to obszar ziemi posiadający wyraźne granice, wyodrębniony ze względu na jakieś właściwe tylko jemu cechy. W naukach przyrodniczych związany z występowaniem na nim osobnika lub osobników danego gatunku. W geografii i naukach politycznych mówimy najczęściej o terytorium państwa, które jest niezbędnym elementem (oprócz władzy i ludności) jego istnienia. Jest to obszar podległy suwerennej władzy państwa i określony granicami politycznymi. W celu wykonywania zadań państwowych terytorium państwa dzieli się na mniejsze obszary - jednostki podziału administracyjnego lub terytorialnego kraju. Współcześnie w Polsce istnieje, stosowany do celów samorządu terytorialnego, trójstopniowy podział terytorialny na gminy, powiaty i województwa. W myśl art. 15 ust.2 Konstytucji RP z 1997 roku podział terytorialny ma uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniać jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych.


15 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka


Bibliografia:

  • DUNAJ, Bogusław (red. nauk). Słownik współczesnego języka polskiego: Tom V. Kraków: Wydawnictwo SMS, 2002. 459 s. ISBN: 83-88520-35-0
  • WOJNOWSKI, Jan. Wielka Encyklopedia PWN. Tom. 27. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. TERYTORIALNY PODZIAŁ, TERYTORIUM, TERYTORIUM PAŃSTWA, s. 361, ISBN: 83-01-14362-2