Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Nagrody sportowe
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Nagrody sportowe miasta Chrzanowa

Nagrody sportowe miasta Chrzanowa

 

Urząd Miejski w Chrzanowe uchwalił dwie Uchwały, które regulują przyznawanie nagród, wyróżnień czy stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe. Pierwsza z nich to Uchwała Nr XVII/236/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Kolejną jest UCHWAŁA NR VII/63/11 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Chrzanowa. Obydwie uchwały zostały uchwalone za kadencji Ryszarda Kosowskiego Burmistrza Miasta Chrzanowa, który od 2002 roku sprawuje tą funkcję. Jest to  jego trzecia kadencja.
Nagrodę przyznaje się w formie pieniężnej. Od 500 zł do kwoty 5 000 zł, natomiast Sportowe Wyróżnienie Miasta Chrzanowa przyznaje się w formie pucharu oraz dyplomu.
Wyróżnienie mogą otrzymać zawodnicy, trenerzy którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.20 marca 2012 r.
Anna Kosowska – CzakBibliografia:

• http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Chrzanow/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2011/Uchwala+nr+VII_63_11+Rady+Miejskiej+w+Chrzanowie+z+dnia+29+marca+2011+r_+w+sprawie_+szczegolowych+za.htm
• http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Chrzanow/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2007/Uchwala+Nr+XVII_236_07+Rady+Miejskiej+w+Chrzanowie+z+dnia+18+grudnia+2007+r_+w+sprawie+przyznawania.htm
• http://www.chrzanow.pl/zalatw_sprawe_sprawa.php?id=203