Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Żydzi
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Yad Vashem

Yad Vashem

 

Yad Vashem (Jad wa-Szem) to Instytut Pamięci Narodowej założony uchwałą parlamentu izraelskiego – Knesetu - w 1953 roku. Jego siedziba mieści się na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie, a pieczę nad nim sprawuje ministerstwo edukacji. Jego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie materiałów dotyczących Holocaustu. Gromadzi on dokumentację dotyczącą: zbrodni hitlerowskich i ludobójstwa dokonanego na Żydach, zeznań i relacji świadków i osób ocalonych, zniszczonych przez Niemców trwałych śladów kultury żydowskiej, walki i żydowskiego ruchu oporu. Ponadto, działająca przy Instytucie komisja opiniuje i sprawdza wiarygodność osób zgłoszonych do odznaczenia medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
W Instytucie powstało Mauzoleum Pamięci Ofiar Holocaustu, centrum badawcze i oświatowe, archiwum, biblioteka, muzeum i wydawnictwo. W 1962 roku wytyczono Aleję Sprawiedliwych (a później także Ogród Sprawiedliwych) gdzie rosną drzewa posadzone przez wyróżnionych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na terenie Yad Vashem stoi wiele pomników poświęconych, m.in.: zniszczonym gminom żydowskim, dzieciom-ofiarom Holocaustu czy bohaterom warszawskiego getta. Instytut uczestniczył w opracowaniu Encyklopedia of Holocaust, opublikował wielotomową encyklopedię gmin żydowskich, a od 1957 roku wydaje rocznik „Yad Vashem Studies”.

http://www.yadvashem.org/

 

2 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:
Jad wa-Szem [w:] Wielka encyklopedia PWN. 12. Iglesias - Joanna D'Arc. red. nacz. Jan Wojnowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 351
ZALEWSKA, Gabriela. Yad Vashem [w:] Historia i kultura Żydów polskich: słownik. CAŁA, Alina ( i in.). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA., 2000, s.371