Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Trębacz Waleria

Trębacz Waleria

 

Waleria Trębacz (1976 – 1956) należy do grona polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2008 roku Instytut Yad Vashem przyznał pośmiertnie ten tytuł państwu Walerii i Józefowi Trębaczom z Chrzanowa, którzy ukrywali ponad 3 lata Żyda Pinkusa Jakubowicza.
Państwo Trębaczowie z narażeniem życia ukrywali podczas II wojny światowej, w swoim domu, dawnego przyjaciela, który uciekł z transportu do Auschwitz. Pamięć o bohaterskiej postawie zachowały dzieci Trębaczów, które podjęły starania o uhonorowanie rodziców medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się 18 lutego 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrzanowie, w 66. rocznicę likwidacji chrzanowskiego getta. Medale dla rodziców odebrali Kazimiera i Stanisław Trębacz. Na uroczystość przyjechała także wnuczka ocalonego Pinkusa Jakubowicza - Glida Stahl oraz przedstawiciele środowisk żydowskich.

 

2 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • JARGUZ, Anna. Celująco zdali egzamin z człowieczeństwa. Przełom, 2009, nr 8, s. 27
  • JARGUZ, Anna. Mali wielcy bohaterowie. Przełom, 2008, nr 46, s. 19
  • SIEROCIŃSKA, Agnieszka. Spełniony obowiązek wobec rodziców, Dziennik Polski, 2008, nr 266, dod. Dziennik Polski Małopolska Zachodnia s. B6

Hasło bibliografii regionalnej: Trębacz Waleria

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna