Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Trębacz Józef

Trębacz Józef

 

Józef Trębacz (1878 – 1968) należy do grona polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2008 roku Instytut Yad Vashem przyznał pośmiertnie ten tytuł państwu Walerii i Józefowi Trębaczom z Chrzanowa, którzy ukrywali ponad 3 lata Żyda Pinkusa Jakubowicza.
Przed II wojną światową Józef Trębacz mieszkał wraz z żoną i dziewięciorgiem dzieci przy ul. Pogorskej, gdzie prowadził cegielnię parową. Pinkusa Jakubowicza poznał jeszcze w szkole, a później jego żydowski kolega niejednokrotnie ratował go z finansowych tarapatów. Ich drogi rozeszły się, gdy Jakubowicz w latach 30. wyprowadził się do Tarnowa. Podczas II wojny światowej ponownie się spotkali, gdy Pinkus, uciekłszy z transportu do obozu Auschwitz, zapukał do jego drzwi i poprosił o ratunek. Józef Trębacz wraz z żoną postanowili pomóc staremu przyjacielowi. Przez trzy i pół roku, ryzykując życie całej rodziny, ukrywali go w swoim domu. Po wojnie Trębaczowie utrzymywali, aż do śmierci, kontakt z Pinkusem, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Józef Trębacz zmarł w 1968 roku w wieku 90 lat.
Pamięć o bohaterskiej postawie zachowały dzieci Trębaczów, które podjęły starania o uhonorowanie rodziców medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się 18 lutego 2009 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrzanowie, w 66. rocznicę likwidacji chrzanowskiego getta. Medale dla rodziców odebrali Kazimiera i Stanisław Trębacz. Na uroczystość przyjechała także wnuczka ocalonego Pinkusa Jakubowicza - Glida Stahl oraz przedstawiciele środowisk żydowskich.

 

2 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • JARGUZ, Anna. Celująco zdali egzamin z człowieczeństwa. Przełom, 2009, nr 8, s. 27
  • JARGUZ, Anna. Mali wielcy bohaterowie. Przełom, 2008, nr 46, s. 19
  • SIEROCIŃSKA, Agnieszka. Spełniony obowiązek wobec rodziców, Dziennik Polski, 2008, nr 266, dod. Dziennik Polski Małopolska Zachodnia s. B6

Hasło bibliografii regionalnej: Trębacz Józef

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna