Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Roślinność
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Roślinność na terenie Gminy Chrzanów

Roślinność na terenie Gminy Chrzanów

 

Prawie połowa obszaru ziemi chrzanowskiej to miejsca cenne przyrodniczo. Jednym z wyróżników tutejszej flory jest obecność wielu gatunków storczyków. Na podmokłych łąkach króluje kukułka majowa, a w lasach  - kruszczyk szerokolistny i jego mieszańce. Tereny podmokłe porastają ponadto: kruszczyk błotny, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty oraz zerwa kulista. W murawach lokalnie dominują dziewięćsiły bezłodygowe (a także odmiana łodygowa) oraz wilżyna ciernista. W kilku lasach łanowo występują konwalie majowe, kokoryczki lekarskie i przylaszczki. W rezerwacie Lipowiec znajduje się najobfitsze w Polsce stanowisko kruszczyka drobnolistnego. Opodal stacji kolejowej w Dulowej odnotowano stanowisko liczydła górskiego, drugie pod względem obfitości osobników poza zwartym areałem gatunku. Liczydło górskie rośnie  głównie w Karpatach i Sudetach, sięgając po piętro kosówki. Niezwykle malowniczo prezentują się lasy z wiekowymi bukami. W runie leśnym wiosną kwitnie sporo zawilców gajowych, przylaszczek i miodunek, a w pełni  lata królują paprocie, pomiędzy którymi trafia się miodownik ma lisowaty oraz lilia złoto głów.
W związku z położeniem przyroda Gminy Chrzanów jest zróżnicowana i posiada jeszcze stosunkowo bogata florę i faunę. Flora okolic Chrzanowa należy do stosunkowo dobrze poznanych, co wynika z faktu, że przez wiele lat pracowali na tym terenie oddani sprawie  ochrony i poznania przyrodzie ludzie tej miary co Irena i Mieczysław Mazaraki. Z Chrzanowie związanych jest także kilku wybitnych botaników tj.: Marian Kuc, Janusz Nowak, Longin Olesiński czy Bolesław Przybyła.

 

19 kwietnia 2011 r.
Katarzyna Kowalska

 

Bibliografia:

 

  • Więcej niż Jura : Przewodnik po ziemi chrzanowskiej. Wyd. 2. Kraków : Bezdroża, 2008 .
    ISBN 978-83-7560-055-1
  • DUBIEL, Eugeniusz i in. Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów, Chrzanów : Dom Wydawniczy OFFICYNA, 2000
    ISBN 83-914232-0-4Hasło: rośliny


Hasło: Przewodnik
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna
Hasło: Rośliny
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalnaność