Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Roślinność
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Rośliny chronione

Rośliny chronione


Już prawdopodobnie na początku naszego wieku, bezpowrotnie wyginęły na terenie gminy Chrzanów takie gatunki roślin jak pływacz drobny, przygiełka biała, rosiczka pośrednia, storczyk krwisty i storczyk samczy. Od lat pięćdziesiątych do czasów współczesnych wyginęły dalsze trzy gatunki: rosiczka długolistna, turzyca kulista, widłaczek torfowy . Do roślin krytyczne zagrożonych  należy 17 gatunków. Rosną one na pojedynczych stanowiskach, lub w nielicznych okazach na niewielu stanowiskach, oraz na siedliskach, które mogą zniknąć w najbliższej przyszłości. Do roślin zagrożonych  zaliczono 34 gatunki, które rosną na następujących siedliskach: na wilgotnych  łąkach i w borach bagiennych  - kurczących się z powodu ich osuszania, w suchych i ubogich borach  - ulegających eutrofizacji, w murawach kserotermicznych – zarastających przez drzew i krzewy, oraz gatunki leśne, zaroślowe i wodne – mające nieliczne stanowiska, narażone na zrywanie lub pozyskiwanie do ogrodów.
Do roślin narażonych zaliczono 22 gatunki posiadające obecnie jeszcze stosunkowo dużo stanowisk, lub rosnące w jednym miejscu, ale na większej powierzchni i w dużej liczbie osobników. Mogą się one jednak znaleźć w kategorii gatunków zagrożonych , gdy nagle nastąpią zmiany w siedlisku, np. w związku z zabudową lub inwestycjami na dużym obszarze obejmującym te stanowiska.
Do gatunków niskiego ryzyka zaliczono 13 gatunków mających jeszcze wiele stanowisk w gminie i rosnących na stanowiskach niezagrożonych. Większość z nich to rośliny rosnące w lasach.

 

21 kwietnia 2011 r.
Katarzyna Kowalska


Bibliografia:


DUBIEL, Eugeniusz i in. Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów, Chrzanów : Dom Wydawniczy OFFICYNA, 2000
ISBN 83-914232-0-4

Hasło: Rośliny chronione
Brak w bibliografii regionalnej – dostęp w katalogu centralnym