Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Parki i rezerwaty
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Rezerwaty

Rezerwaty

 

Jest to szczególna forma ochrony przyrody powołana przez ministra ochrony środowiska, z zasobów naturalnych i leśnictwa w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym lub mało zmienionymi ekosystemami, określonymi gatunkami roślin i zwierząt, elementami przyrody nieożywionej. Obszary te mają istotną wartość naukową, przyrodniczą czy krajobrazową.
Na terenie Powiatu Chrzanowskiego utworzono 4 leśne rezerwaty przyrody:
• 19.02.1987 - Rezerwat Przyrody Bukowica gdzie chroniona jest naturalna buczyna karpacka oraz swoiste cechy krajobrazu. Całkowita powierzchnia 22,76 ha.
• 04.01.2001 - Dolina Potoku Rudno gdzie pod ochroną są  naturalne zbiorowiska łęgu olszowego, stanowiska geologiczne starego kamieniołomu oraz prowadzącego do niego przekopu. Całkowita powierzchnia 95,94 ha.
• 25.11.1959 - Lipowiec gdzie pod ochroną znajduje się wzgórze z ruinami średniowiecznego zamku porośnięte lasem bukowym oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka. Całkowita powierzchnia 11,36 ha.
• 25.11.1959 - Ostra Góra z chronionym  naturalnym fragmentem buczyny karpackiej. Całkowita powierzchnia 7,22 ha.
Dokładny rejestr rezerwatów przyrody Województwa Małopolskiego został zamieszczony na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod linkiem:

http://krakow.rdos.gov.pl/images/stories/przyroda/rejestr2011rezeprzy.pdf
W rezerwatach objętych ochroną ścisłą wykluczona jest ingerencja człowieka w stan ekosystemów i elementów przyrody. Natomiast na obszarze rezerwatów objętych częściową ochroną prowadzona jest czynna ochrona ekosystemów i/lub elementów przyrody, m.in. dla utrzymania stanu zbliżonego do naturalnego.

 

 28 kwietnia 2011 r.
Anna Kosowska – Czak


Bibliografia:

 

• Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce / tekst Patryk Grabski [i in.] ; red. prowadzący Paweł Zalewski. - Warszawa : Carta Blanca, 2008. - 400 s. : fot. kolor., mapy, pl. ; 24 cm. (Nawigator Turystyczny) – tylko w katalogu centralnym str. 70
• Przyroda województwa katowickiego / red. Krzysztof Rostański. Krzeszowice : Kubajak, [1997]. - 191, [1]s. 70
• O zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Informator / red. Stefan Michalik.

- Kraków : Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie,2002. S. 40-45.
• Rezerwaty przyrody ożywionej na terenie Powiatu Chrzanowskiego
http://www.eko.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=94
• Rejestr Rezerwatów Przyrody Województwa Małopolskiego 01.03.2011 r.
http://krakow.rdos.gov.pl/images/stories/przyroda/rejestr2011rezeprzy.pdf

Hasło: Rezerwaty i parki narodowe
Link: http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna