Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Turystyka i przyroda
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

To pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Szczegółowy wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Chrzanowskiego został zamieszony na stronie internetowej http://www.eko.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=94

 

28. kwietnia 2011 r.
Anna Kosowska – Czak

 

Bibliografia:


•  http://www.eko.powiat-chrzanowski.pl/index.php?id=94
Hasło: Pomniki przyrody
Link: http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna