Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Kościoły w Chrzanowie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Kościół pw. Św. Mikołaja w Chrzanowie

Kościół pw. Św. Mikołaja w Chrzanowie

 

Zbudowany został na przełomie XII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka o kościele św. Mikołaja pochodzi z lat 1325 – 1327. Była to jednonawowa budowla z łamanego kamienia, od wschodu do prostokątnego korpusu przyległo krótkie prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Obok niego znajdowała się zakrystia. Prezbiterium pochodzi prawdopodobnie z początku XV w.
Materiały źródłowe zawierają informację, że w 1427 oraz 1429 roku murarz krakowski, Mikołaj Roth otrzymał wynagrodzenie za rozbudowę kościoła. Nieco młodsza jest kaplica św. Stanisława, znajdująca się w północnej stronie nawy. Jako rodowe mauzoleum została ufundowana w 1641 roku przez Andrzeja Samuela Dembińskiego, kasztelana bieckiego, ówczesnego właściciela Chrzanowa. Obecny ołtarz wykonany z czarnego marmuru pochodzi z poł. XVII w.
Kościół otoczony był cmentarzem, którego ogrodzienie już w 1446 roku było murowane. Swój ostateczny kształt, który przetrwał do roku 1912 świątynia uzyskała w XV w. W okresie 1912 – 1914 przeprowadzono gruntowną przebudowę kościoła, która nadała mu obecny wygląd, według planu chrzanowskiego architekta Stanisława Oszackiego.

 

9 maja 2011 r.
Anna Kosowska – Czak

 

 Bibliografia:

• Chrzanów i okolice. Przewodnik Turystyczny. Kraków : Compass, 2008. s. 24
ISBN 978-83-60240-86-1

KRASNOWOLSKI, Bogusław. Zabytki i wartości kulturowe [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta tom II. Chrzanów wspólczesny cz.1. Kraków : Oficyna Cracovia sp. z o.o., 1999. s. 280-298
ISBN 83-906081-3-8
HADYŚ, Wiktoria. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Chrzanowie. Kronika Chrzanowska. Listopad 1993, nr 27, s. 9.
• ŁD, Chrzanów – kościół św. Mikołaja. Przełom. Październik 2005, nr 41, s. 26.


hasło: Kościół pw. Św. Mikołaja (Chrzanów)
Link: http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna