Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Kościoły w Chrzanowie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Chrzanowie- Kościelcu

 Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Chrzanowie- Kościelcu

 

Kościół istniał już w XIII lub XIV w. (brak jednak potwierdzenia w zapisach). Według Długosza świątynia w Kościelcu istniała w XV w. (około 1470 r.). Oficjalnie według zapisów parafia istniała od 1843 r. Do parafii należały wsie: Balin, Bolęcin, Libiąż, Luszowice, Góry Luszowskie, Pogorzyce. Obecny kościół pochodzi z 1843 r. i powstał na miejscu wcześniejszego z pierwszej połowy XVIII w. (rok budowy nieznany). Kościół poświęcił w 1864 r. administrator diecezji krakowskiej ks. bs Antoni Gałecki. Kościół jest murowany z kamienia średniej wielkości, styl romański o okrągłych łukach i wielkich oknach, wieża niska (prawdopodobnie niedokończona), zakończona glorietką. Kościół posiada niektóre sprzęty z poprzedniego kościoła, przeważnie klasycystyczne i gotyckie. Ważący tonę dzwon pochodzi z 1864 r. na jego kielichu znajdują się wizerunki patronów świątyni: Chrystusa Ukrzyżowanego, św. Jana Chrzciciela i św. Joachima. Wokół wieniec i znak górniczy w postaci złożonych na krzyż kilofów. Ufundowany prawdopodobnie przez chrzanowskich gwarków pracujących na terenie wsi Kościelec w kopalniach galmanu. Są też dwa dzwony mniejsze. Wnętrze kościoła wyposażone jest w zabytki barokowe i klasycystyczne. Kropielniczka marmurowa z 1845 r. Posadzka z 1900 r. Chór i organy późno klasycystyczne. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Jana Chrzciciela, zasłaniany na co dzień obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Wnętrze kościoła  bardzo skromne. Ściany pokrywają marmurowe epitafia: Wincentego Borzęckiego (dziedzica Kościelca, zm. 1794 r.), Józefa Borzęckiego (dziedzica Pogorzyc, zm. 1799 r.) oraz Aleksandra, Florentyny i Karoliny Szembeków – rodziny przez dziesiątki lat związanej z parafią w Kościelcu.


24 maj 2011 r.
Katarzyna Kowalska

 

Bibliografia:

  • Krasnowolski B.,Zabytki i wartości kulturowe w: Studia z dziejów miasta tom II, Chrzanów współczesny cz. I str. 308-314
  • Parafia Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie, Parafialnik nr 3, marzec 2001, art. Kościoły i kaplice naszego dekanatu. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Kościelcu