Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Szubel Lucyna

Szubel Lucyna

 

poetka pochodząca ze Starachowic, od 1952 roku związana jest z Chrzanowem, gdzie mieszka i tworzy. Debiutowała w 1967 roku na łamach Zielonego Sztandaru. Jest autorką wierszy, poezji dla dzieci, prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno – kulturalnych i recenzenckich. Swoje teksty publikuje pod własnym nazwiskiem i pod pseudonimem literackim Wiktoria Harton. Wydała 17 zbiorów poetyckich, jest współautorką 46 antologii, opracowała i opatrzyła wstępem 18 zbiorów poetyckich. Setki jej wierszy i miniatur prozą zostało opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wiersze dla dzieci wykorzystywane są w podręcznikach dla dzieci do szkół  podstawowych, a Jasełka według jej scenariusza wielokrotnie wystawiane były w Polsce i Detroit. Audycje dla dzieci jej autorstwa emitowane były w Polskim Radiu i w rozgłośniach zagranicznych. Jest również autorką wspomnień i monografii na temat chrzanowskiej błogosławionej – Janiny Wojnarowskiej.
Inspiracją dla jej twórczości jest człowiek w każdym kontekście oraz piękno przyrody, od źdźbła trawy do ogromu kosmosu – jak podkreśla sama autorka. Ważne miejsce w pisarstwie Lucyny Szubel zajmuje religia i wiara, którą wyniosła z domu rodzinnego. Jej poezja, często zaliczana do nurtu poezji religijnej, znajduje szerokie grono odbiorców także poza granicami Polski. Wiele utworów opublikowano alfabetem Braille’a i przetłumaczono na języki obce. Poetka ma za sobą szereg spotkań autorskich ze swoimi czytelnikami w kraju i zagranicą (Detroit, Livonia Waterford, Orchard Lake i in.).
Jest laureatką ponad trzydziestu konkursów literackich o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Spośród nich wymienić można: Konkurs poetycki im. Stefana Żeromskiego, konkurs im. Władysława Reymonta, „Łódzką Wiosnę Poezji”, konkurs poetycki im. Brata Alberta, im. Kornela Makuszyńskiego, „O Laur Beskidzki”, „O Laur Liry Mazowieckiej”, Konkurs poetycki „Źródło” czy konkurs „Wielkość-Wolność-Wieczność”.
Pracę literacką łączy z działalnością kulturalną w Grupie Literackiej Gronie z Żywca, której prezesem była przez 20 lat, w Grupie Poetyckiej Słowo z Katowic oraz w Grupie Twórczej Cumulus z Chrzanowa. Jest członkiem Społecznej Rady Kultury. Działa w Stowarzyszeniu Autorów Polskich. Współpracuje z instytucjami kultury, szkołami, bibliotekami, muzeami i parafiami z terenu Chrzanowa.
Za włożony wysiłek w rozwój i popularyzację kultury otrzymała wiele nagród m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, medal za zasługi dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej, odznakę „za zasługi dla województwa Bielskiego” i miasta Żywiec. Z okazji 40-lecia pracy literackiej i działalności kulturalnej otrzymała List Gratulacyjny i nagrodę Specjalną od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

11 czerwca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • DOBROWOLSKI, Antoni. Twórczość jak modlitwa. Kronika Chrzanowska. Grudzień 2007, nr 152, s. 8-9
  • Lucyna Szubel. Kronika Chrzanowska. Kwiecień, 1996, nr 55, dod. Teczka Literacka, s. 2
  • ORATOWSKI, Marek. Wiara czyni…wiersze. Przełom. Styczeń 1997, nr 2, s. 6