Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Fundacja im. Brata Alberta
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

 

W 2001 roku rozpoczęła w Chrzanowie działalność kolejna placówka Fundacji im. Brata Alberta  – Świetlica Terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci. Początkowo Świetlica korzystała z pomieszczeń WTZ. Od czerwca 2004 roku Świetlica została przeniesiona do sąsiadującego z Warsztatami, gruntownie wyremontowanego budynku przy ul. Kościuszki 9, który został uroczyście otwarty i poświęcony przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Początkowo zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. W 2002 roku, dzięki staraniom ówczesnego kierownictwa jednostki poszerzony został zakres działalności i wydłużono godziny otwarcia.
Zajęcia prowadzone są w grupach: artystyczno-twórczej, reedukacyjnej, reedukacyjnej z elementami gospodarstwa domowego i z elementami ruchowymi a także w gabinecie fizykoterapii. Świetlica organizuje kilkudniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz liczne wyjścia do placówek kulturalnych, jak również na wystawy oraz konkursy. Kierownikiem placówki jest Izabela Skrzekucka.

Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie
Kierownik Izabela Skrzekucka
32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 8
tel/fax (0-32) 623-49-70

 

30 czerwca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • Poświęcenie Świetlicy Terapeutycznej. Kronika Chrzanowska. Czerwiec 2004, nr 134, s. 5
  • Nasze Placówki. Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 13 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie <http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=43&nid=124>