Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: TG "Sokół"
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Jeleniu

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Jeleniu

 

Placówka w Jeleniu była pierwszym gniazdem, które powstała w środowisku wiejskim, co wywołało dużą sensację w ruchu sokolim. Powstało ono w 1895 roku z inicjatywy wójta wioski – Antoniego Lipki. Do gniazda z Jeleniu nieprzychylnie odnosili się druhowie z Jaworzna, co dotarło nawet do zarządu, który musiał interweniować w tej sprawie. Organizacja w Jeleniu początkowo wykazywała pewne formy działalności. W ogrodzie i szopie udostępnionej przez założyciela odbywały się ćwiczenia, a jego członkowie uczestniczyli w zjazdach delegatów i zlotach okręgowych. Później jednak aktywność zamarła i ostatecznie gniazdo zostało wykreślona ze związku w 1902 roku. Działalność gniazda w Jeleniu była więc epizodem, ale z racji położenia nad Przemszą przyznaje się mu zasługi w budowaniu sokolstwa na Śląsku.

 

5 sierpnia 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • LEŚ-RUDNICKA, Maria. Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaworznie. Jaworzno: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, 2006. Rozdz. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Jaworznie. Placówka na kresach. S. 23-26