Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Fundacja im. Brata Alberta
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku powstały w 1999 roku. Początkowo uczęszczało na nie 30 osób dojeżdżających z Gorzowa, Bobrka czy nawet Oświęcimia. W 2004 roku Warsztaty postanowiły rozszerzyć swoją działalność i przy współpracy wójta Przeciszowa otworzyły swoją filię w zaadaptowanym budynku przedszkola. Rok później podobną filię utworzono w Jawiszowicach, a w 2007 roku w Oświęcimiu. Obecnie Warsztaty opiekują się setką osób. Zajęcia odbywają się w ośmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, ogrodniczej, plastycznej, hafciarskiej, krawieckiej, plastyczne i teatralno - muzycznej. W ramach warsztatów działa również grupa teatralna „Żółta Ciżemka”.
Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami i innymi instytucjami kulturalnymi prace podopiecznych prezentowane są na wystawach organizowanych w galerii Epicentrum przy chełmkowskim ośrodku kultury i w Oświęcimskim Centrum Kultury, a także na corocznych kiermaszach przedświątecznych. Uczestnicy warsztatów biorą również udział w spotkaniach integracyjnych, spektaklach i zabawach tanecznych z lokalną młodzieżą.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku
Kierownik Beata Ciura
ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
tel. 0501-899-931 lub 033-846-14-46

 

30 czerwca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • JACHNICKI, Tadeusz.  Wyławiają talenty, uczą ich życia. Przełom.  Grudzień 2009, nr 50, s. 15
  • Nasze placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 30 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=43&nid=87