Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Fundacja im. Brata Alberta
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie

 

Fundacja im. Brata Alberta działa w Chrzanowie od 1991 roku. Inicjatorami stworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych był Klub Inteligencji Katolickiej działający przy parafii św. Mikołaja oraz wspólnota „Wiara i Światło”. W budynku dawnego przedszkola przy ul. Sokoła 8, przekazanym przez ks. prałata Zbigniewa Mońkę, powstał Dom Dzienny dla Osób Niepełnosprawnych. W tamtym okresie był to jedyny tego typu ośrodek w Polsce, który utrzymywał się z prywatnych funduszy sponsorów, członków i przyjaciół. Po czterech latach Dom Dzienny został przeorganizowany w Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Od 1995 roku ich działalność finansowana jest przez PEFRON.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w 7 pracowniach: plastycznej krawiecko - tkackiej, teatralno-muzycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, stolarskiej i reedukacyjnej. Od początku istnienia oddziału organizowane są wycieczki oraz imprezy integracyjne, z których niewątpliwie najbardziej znanym jest Ogólnopolski Mityng Pływacki im. Krzysztofa Brzęczka. Ponad to podopieczni mogą korzystać m.in. z hipoterapii, zajęć na basenie czy groty solnej. Obecnie na warsztaty przyjeżdża 35 osób z terenu całej gminy. Dyrektorem Warsztatów jest Robert Gondzik.

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
Kierowik Robert Gondzik
ul. Sokoła 8; 32-500 Chrzanów
tel. 0-501-899-942 lub 0-32-623-49-70

 

30 czerwca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • GRZYBOWSKI, Aleksander. Fundacja im. Brata Alberta w Chrzanowie. Kronika Chrzanowska. Luty 2000, nr 99, s. 12
  • SOLAK, Ewa. Nie ukrywajcie swoich bliskich. Przełom. Październik 2009, nr 40, s.5
  • 10-lecie WTZ. Kronika Chrzanowska. Czerwiec 2005, nr 139, s. 9
  • Nasze Placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-16-04 [dostęp 13 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie <http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=43&nid=90 >