Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Fundacja im. Brata Alberta
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu

 

Inicjatywa utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Libiążu zrodziła się w 1992 roku, wśród członków wspólnoty „Wiara  i Światło” z parafii św. Barbary. Po dwóch latach starań, 1 lipca 1995 roku oficjalnie otwarto placówkę z siedzibą w dawnym ośrodku zdrowia.
Warsztaty w Libiążu obejmują terapią 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, w wieku od 18 roku życia, zamieszkałych w Libiążu, Chrzanowie, Żarkach, Gromcu, Zagórzu i Bobrku. Zajęcia odbywają się w ramach pięciu pracowni terapeutycznych: gospodarstwa domowego, krawieckiej, hafciarskiej, ogrodniczej, stolarsko-introligatorskiej. Podopieczni korzystają także z Sali rehabilitacyjnej, basenu, czy wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych. Ponad to, często biorą udział w konkursach plastycznych, przeglądach teatralno-muzycznych, zawodach sportowych, w których zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Kierownik Piotr Świstak
ul. Piłsudskiego 4
32-590 Libiąż
tel/fax 0 32 627 75 31 lub 501 89 99 44

 

7 lipca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • Twój brat niepełnosprawny. Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie, 2002. 21 s.
  • Nasze Placówki. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Libiążu. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 7 lipca 2011]. Dostępny w Internecie <http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=43&nid=120>