Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Odział w Chrzanowie

 

Za początek działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie uznaje się datę 20 lutego 1948, kiedy powołano Grupę Inicjatywną mającą utworzyć koło PTT. W 1949 roku, Zarząd Oddziału PTT w Krakowie oficjalnie potwierdził powstanie Koła PTT w Chrzanowie, które objęło swym zasięgiem powiat chrzanowski i olkuski. W 1950 roku Koło zostało przekształcone w niezależny od krakowskich władz Oddział PTT w Chrzanowie. Organizacja liczyła 64 członków, a jej prezesem został dyr. Ludwik Łogiewa. W tym okresie na działalność PTT w Polsce negatywny wpływ miała krytyka ze strony władz państwowych, co ostatecznie doprowadziło do samorozwiązania w 1950 r. całej struktury, a część jej członków przeszła do nowoutworzonego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Reaktywacja Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nastąpiła w październiku 1981 roku. Powołano Tymczasowy Zarząd PTT z siedzibą w Krakowie. Na terenie Chrzanowa, odbudową Towarzystwa zajął się Komitet Założycielski Delegatrury PTT Chrzanów, w którego skład weszli: Marek Paul, Piotr Majcherczyk i Stanisław Trębacz. W listopadzie 1981 roku oficjalnie powstała Delegatura PTT w Chrzanowie licząca 30 członków. Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, działalność stowarzyszeń i organizacji została zakazana, czego skutkiem była odmowa zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od tego czasu aż do 1989 roku Delegatura w Chrzanowie działała nielegalnie organizując wycieczki i uczestnicząc w ogólnopolskich spotkaniach działaczy Towarzystwa. W 1989 roku, po legalizacji działalności PTT, oficjalnie powstał Oddział w Chrzanowie, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 5. Jego pierwszym prezesem został Stanisław Trębacz, który pełnił tą funkcję do 2010. W kadencji 2010-2013 prezesurę przekazano Remigiuszowi Lichocie. Od 2010 roku siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku przy ul. Sokoła 24. Strukturę oddziału tworzą: Zarząd, Walne Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. W czasie historii działania oddziału liczba członków wahała się między 60, a 100 osób.
Oddział PTT zajmuje się organizacją i przewodnictwem wycieczek górskich i wysokogórskich, integracyjnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz prelekcji z udziałem wybitnych „ludzi gór”– himalaistów, podróżników, pracowników naukowych. Ponad to, od 1997 roku, wydawany jest kwartalnik „Orzeł Skalny”.

http://www.chrzanow.ptt.org.pl

 

16 maja 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • TRĘBACZ, Stanisław. 60-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Tadeusza Mazarakich, PTT Oddział w Chrzanowie, 2008. 101.s. ISBN 978-83-926292-8-3.
  • KRYGOWSKI, Władysław. Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988. 148 s. ISBN 83-7005-200-2


Odesłanie do bibliografii regionalnej
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Oddział (Chrzanów)