Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Szkolne Koło Krajoznawcze PTT przy I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie


Chrzanowski oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od początków swojego oficjalnego funkcjonowania współpracował z nauczycielami z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Uczniowie szkoły uczestniczyli w prelekcjach i wycieczkach organizowanych przez Oddział, a kilku z nich było członkami Towarzystwa. Od 1995 roku działalność PTT na terenie szkoły zintensyfikowała się, a dwa lata później utworzono koło turystyczne. Jego opiekunką została Anna Machowska. Koło miało kilkunastu członków oraz rzeszę sympatyków, którzy uczestniczyli w licznych wycieczkach i spotkaniach.
10 marca 2004 roku reaktywowano, z przedwojennego Koła Krajoznawczego im. Wincentego Pola,  Koło Krajoznawcze przy I LO, które zastąpiło PTT. Jego kuratorami zostali Barbara Wawrzyniak i Grzegorz J. Wiśniewski. Koło organizowało kilkudniowe rajdy krajoznawcze i tzw. „Po wakacje” oraz wycieczki głównie w Beskidy i Tatry.
Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła w kwietniu 2011 roku, kiedy na wniosek uczniów i nauczycieli Liceum, Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego prezesem wybrany został Grzegorz J. Wiśniewski.


22 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka


Bibliografia:

  • MROWCA, Bogusława; PIOTROWSKA, Olga. Nasz Staszic. Zarys Historii I LO im. St. Staszica w Chrzanowie. Chrzanów: Firma Wydawnicza Przełom Alicja Molenda, 2001. Rozdz. VI. s. 48-70. ISBN: 83-916153-9-1
  • RYBIŃSKA-DUSZA, Agnieszka. Wycieczki [w:] Z tradycją w nowoczesność. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. 1911-2011. Alicja Molenda (red.). Kraków: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, 2011. s. 149-165. ISBN: 978-83-933154-0-6
  • Koło Krajoznawcze PTT. Akcje szkoły. Strona internetowa I LO im. St. Staszica w Chrzanowie www.1lo.pl [dostęp 22 listopada 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://1lo.pl/?kategoria=0&strona=314