Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział Chrzanów

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Chrzanowski oddział PTTK powstał w 1951 roku, a w jego skład weszli głównie byli członkowie lokalnego oddziału PTT, którzy po rozwiązaniu tej organizacji szukali innych sposobów na kontynuowanie turystycznych tradycji w regionie. Pierwszym prezesem zarządu został Ludwik Łogiewa.
Zadaniem oddziału było i jest promowanie turystyki przez tworzenie sekcji i kół tematycznych, propagowanie turystyki regionalnej przez organizowanie kursów przewodników terenowych, wytyczanie szlaków przez miejsca turystyczne ziemi chrzanowskiej oraz szerzenie wiedzy na temat regionu.
Dla realizacji powyższych zadań powołano komisje: młodzieżową, krajoznawczo-oświatową, szkoleniową, turystyki górskiej, narciarską, motorową, wiejską i przyrody. W 1951 roku powołano też trzy koła terenowe – Koło nr 1 „Fablok”, Koło nr 2 „Miejskie” oraz Koło nr 3 w Jaworznie. Do końca lat 50. powstało 15 kół, głównie przyzakładowych. Ich liczba obejmująca również Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT) oraz ilość członków Oddziału systematycznie rosła, aż do początku lat 90-tych kiedy zaczęto likwidować zakłady, przy których działały koła i zaprzestano działalności w ramach SKKT. Na przestrzeni lat do chrzanowskiego Oddziału PTTK należało łącznie 55 kół.
 Na szczególną uwagę zasługuje  Koło PTTK „Fablok”, które po słabych początkach w latach 50-tych, z inicjatywy Zofii Cieciury reaktywowało się w 1968 roku i od tej pory aktywnie działa organizując wycieczki, wieczornice, rajdy, prelekcje i wystawy, a także wydając publikacje jubileuszowe i Kronikę imprez turystycznych. Jedną z bardziej znanych imprez organizowaną przez koło były, odbywające się w latach 1974-1983, coroczne Zloty Fablokowców. Za swoją działalność zostało nagrodzone Złotą Honorową Odznaką PTTK . W trakcie ponad czterdziestoletniej działalności do Koła należało 640 członków, a obecnie jest ich 140. W ramach Koła w 1976 powstała sekcja kolarska, a jej założycielem był popularyzator turystyki kolarskiej – Władysław Mamot. Po trzech latach została ona przekształcona w samodzielną Komisję Turystyki Kolarskiej w ramach oddziału PTTK, która działa do dnia dzisiejszego.
 W 1957 roku, strukturach Oddziału PTTK powstało Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych noszące od 1984 roku imię dr Zdzisława Krawczyńskiego – nauczyciela chrzanowskiego gimnazjum i propagatora turystyki. Działalność Koła opiera się na organizacji kursów dla przewodników, wycieczek szkoleniowych, prelekcji i wykładów. W 2003 roku 10 członków wstąpiło ze struktury i utworzyło drugie pod nazwą Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek.
 Oprócz wymienionych wyżej, także inne koła odznaczały się dużą aktywnością w promowaniu turystyki. Zaliczyć do nich można wiele kół przyzakładowych, często już nieistniejących, takich jak: koło przy Zakładach Mięsnych, Zakładach Górniczych „Trzebionka”, Rafinerii, KWK Janina, czy PKP w Trzebini. Warto wspomnieć również o Młodzieżowym Kole PTTK, którego działalność zainicjowała w 1956 roku (jako Klub Młodego Krajoznawcy przy Zakładowym Domu Kultury „Fablok”) Irena Orlik – Grzesik.
By promować turystyczne miejsca na terenie powiatu, chrzanowski oddział przyznaje od 2006 roku odznakę „Turysta Ziemi Chrzanowskiej”. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 

http://www.chrzanow.pttk.pl/  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Chrzanów
http://www.ktk.chrzanow.pl  - Komisja Turystyki Kolarskiej

 

 17 maja 2011 r.
Mirosława Starzycka Bibliografia:

 

  • 40 lat Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Z. Krawczyńskiego 1957-1997. Chrzanów: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1997. 20 s.
  • PIWCZYK, Bronisław, WYZINA, Stefan. 35 lat działalności Koła PTTK „Fablok” w Chrzanowie. 1968-2003. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia -Towarzystwo Sławków w Polsce, 2003. 108 s. ISBN  83-89186-79-9
  • PIWCZYK, Bronisław, WYZINA, Stefan. 50 lat Oddziału PTTK w Chrzanowie. Chrzanów: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2001. 22 s.
  • PIWCZYK, Bronisław, WYZINA, Stefan. Czterdzieści lat działalności Koła PTTK „Fablok” w Chrzanowie 1968-2008. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia -Towarzystwo Sławków w Polsce, 2008. 155 s. ISBN  978-83-7490-161-1
  • WYZINA, Stefan. 30 lat działalności Koła PTTK – Fablok w Chrzanowie. 1968-1998. Chrzanów: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło „Fablok” w Chrzanowie, 1997. 37 s.
  • ZALITACZ, Jan. 50 lat Koła przewodników Beskidzkich i Terenowych im. prof. dr Zdzisława Krawczyńskiego. Chrzanów: [b.w.], 2007. 20 s. 


Bibliografia regionalna:


Polski Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koło Fablok „Chrzanów”
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Z. Krawczyńskiego (Chrzanów)
Komisja Turystyki Kolarskiej