Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Sport
Hasła węższe: 
Boiska,Baseny
Hasło główne: Obiekty sportowe

Obiekty sportowe


Obiekt sportowy to samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków  przeznaczonych do celów sportowych. Do obiektów sportowych zalicza się m.in.: hale sportowe, kąpieliska i pływalnie, ośrodki sportowe, sale wychowania fizycznego czy stadiony.
Wg danych z 2010 roku, na terenie powiatu chrzanowskiego znajduje się: 10 stadionów, 27 boisk do gier wielkich i 6 do gier małych, 3 boiska uniwersalne-wielozadaniowe, jedna hala sportowa i jedna sala pomocnicza ( o powierzchni mniejszej niż 288 m2), 7 otwartych kortów tenisowych, dwie kryte i dwie otwarte pływalnie, strzelnica,  pole golfowe oraz skatepark.

 

2 grudnia 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • HĄDZELEK, Kajetan (red.). Mała Encyklopedia Sportu. T. 2.Warszawa: Sport i Turystyka, 1984. OBIEKTY SPORTOWE, s. 210, ISBN: 83-217-2565-1
  • Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl/bdl [dostęp 1 grudnia 2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=229833&p_token=0.5552489481867161