Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Zasoby wodne
Hasła węższe: 
Stawy na Groblach
Hasło główne: Stawy (hydrol.)

Stawy (hydrol.)


Staw to płytki śródlądowy zbiornik wody stojącej lub przepływającej o różnej powierzchni, powstały w wyniku naturalnych procesów (przez gromadzenie się wody w zagłębieniach terenu) lub działalności człowieka. Sztuczne stawy najczęściej wykorzystywane są do chowu ryb, gromadzenia zapasów wody dla rolnictwa, dla celów wodociągowych i przeciwpożarowych, turystycznych i energetycznych. Stawy dzielą się na takie, z których można odprowadzić wodę za pomocą odpowiednich urządzeń hydrotechnicznych oraz na te, w których nie jest to możliwe. Staw rybny składa się z wału ziemnego tzw. Grobli, dna stawowego i 2 mnichów (urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę ze stawu).
Największy kompleks stawów w powiecie chrzanowskim tworzą stawy na Groblach.


Mirosława Starzycka
3 stycznia 2012 r.


Bibliografia:

  • WOJNOWSKI, Jan (red. nacz.). Wielka encyklopedia PWN. Tom 26. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, STAW, s. 35

Hasło bibliografii regionalnej: Stawy rybne, Staw(hydrol.)