Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Oczkowski Zygmunt

Oczkowski Zygmunt

 

Zygmunt Oczkowski (1914-1988) urodził się 23 kwietnia 1914 roku w Chrzanowie, w rodzinie o muzycznych tradycjach. Dorastanie w atmosferze umiłowania muzyki wpłynęło na jego całe późniejsze życie. Jako dziewięciolatek rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Już jako uczeń VII klasy Gimnazjum im. St. Staszica założył chór szkolny, którym dyrygował pod okiem profesora Tadeusza Urbańczyka. Był także członkiem Chóru Męskiego „Żaby”. W późniejszych latach, w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuował swoje muzyczne pasje śpiewając w chórze Żaby, Krakowskim Chórze Akademickim i Towarzystwie Oratoryjnym, dyrygując w założonym przez siebie chrzanowskim chórze kościelnym Dzwon i prowadząc starszoharcerski chór w Krakowie. W 1938 roku założył i prowadził chór wojskowy w Bielsku. W Żywcu był członkiem chóru Lutnia i dyrygentem chóru kościelnego, a w Sanoku od 1939 roku prowadził chór wojskowy.
W 1940 roku, po powrocie z zesłania do niemieckich obozów pracy, prowadził Chór Męski „Żaby”, który w okrojonym składzie działał tajnie przez cały okres wojny. Po wojnie oficjalnie reaktywował działalność „Żab”, które swój pierwszy powojenny koncert dały w maju 1945 roku. W grudniu 1948 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie skąd wyszedł w marcu 1949 roku. Po powrocie do Chrzanowa nie znalazł pracy co zmusiło go do wyjazdu, ale nie przerwało jego pracy w chrzanowskim chórze, na którego próby przyjeżdżał co weekend.
W czasie swojej pracy artystycznej prowadził wiele zespołów. Oprócz Chóru Męskiego „Żaby” prowadził, na terenie powiatu chrzanowskiego, chóry mieszane w  trzebińskich Zakładach Cynkowych i Fabloku, mieszany chór Harfa z Chrzanowa, kościelny chór na Kolonii Rospontowa, a także chóry szkolne w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i szkołach podstawowych nr 1 i 2.  Pracując w Cieszynie prowadził tamtejszy chór „Harmonia”.
W 1964 roku po ukończeniu Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie zorganizował chór mieszany Echo Górnicze w Trzebini, którego był dyrygentem od pierwszej próby, aż do śmierci w 1988 roku.

 


20 październik 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • DOBROWOLSKI, Antoni (red.). Wierni pieśni. 90 lat działalności chóru męskiego „Żaby”. 1916-2006. Chrzanów: Urząd Miejski w Chrzanowie, 2006. 74 s., ISBN: 83-89926-02-4
  • SKÓRZEWSKA, Beata. Umiłował muzykę. Przełom. Maj 2005, nr 21, s. 2