Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Grzybowski Aleksander

 

Grzybowski Aleksander


urodził się w 1936 roku w Chrzanowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej, a później Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica, w latach 1954-1959 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, zdobywając dyplom ze specjalizacji: elektrochemia i elektrometalurgia. Przez wiele lat pracował w ZSO „Górka” w Trzebini, gdzie przeszedł drogę kariery zawodowej od technologa zmianowego do dyrektora ds. ekonomicznych. Pracując w przemyśle hutniczym uczestniczył we wdrażaniu nowych technologii i jest autorem kilku patentów, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Od 1989 jako radny Rady Miejskiej czterech kadencji oraz burmistrz w latach 1991-1998 tworzył podstawy chrzanowskiego samorządu. Był inicjatorem budowy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i założycielem Społecznego Komitetu Budowy Szpitala. Przyczynił się również do rozpoczęcia budowy Powiatowej Straży Pożarnej. Z jego inicjatywy powołano do życia Chrzanowską telewizję Lokalną i Kronikę Chrzanowską.
Przez lata swojej działalności społecznej i samorządowej zasiadał i zasiada w wielu lokalnych organizacjach  Zasiada w Radzie Muzeum w Chrzanowie, przewodniczący Chrzanowskiej Radzie Kultury, jest współzałożycielem i członkiem Obywatelskiej Wspólnoty Samorządowej Powiatu Chrzanowskiego, Społecznego Komitetu Budowy Szpitala, przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Fundacji Budowy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (obecnie Fundacji na Rzecz Szpitala).  Był również członekiem Kolegium Rektorskiego WSPiM w Chrzanowie (1995-2001), przewodniczącym Społecznej Rady ds. Mediów Gminnych, czy przewodniczącym Zgromadzenia Związku Międzygminnego Chrzanowa, Libiąża i Trzebini „Gospodarka Komunalna” (1992-1998).
Za zasługi na rzecz rozwoju Chrzanowa otrzymał w 2007 roku tytuł Honorowego Obywatela – wyróżnienie, które samorząd gminny przyznaje od lat 90-tych z jego inicjatywy.

 

13 czerwca 2011
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • WOŁOSZCZYN, Katarzyna. Kto jest kim w Chrzanowie? Kronika Chrzanowska. Wrzesień 1991, nr 1, s. 5
  • Nowy Honorowy. Kronika Chrzanowska. Grudzień 2007, nr 152, s.6
  • Aleksander Grzybowski. Miejski Serwis Informacyjny Chrzanowa [dostęp 7 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie< http://www.chrzanow.pl./index.php?id=2328>.