Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Grupy twórcze
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Grupa Twórcza Cumulus

Grupa Twórcza Cumulus


Grupa Twórcza „Cumulus” zawiązała się w 1983 roku pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Założycielami było czworo lokalnych poetów: Lucyna Szubel, Helena Chłopek, Bogusław Cord-Zakordoniec i Mirosław Janik, którzy za cel postawili sobie zintegrowanie twórców różnych form artystycznych z ziemi chrzanowskiej i okolic. Pierwszym prezesem Cumulusa został Bogusław Cord-Zakordoniec. Po nim funkcję ta objął Mirosław Janik, a następnie Małgorzata Sykuła. Od 1990 roku opiekunem grupy jest Jolanta Kupiec. Grupa przez lata działalności skupiała wielu twórców, a wśród nich są i tacy, którzy należą do niej od początku powstania. Obok ludzi pióra działali tu malarze, rzeźbiarze, muzycy, recytatorzy czy aktorzy-amatorzy. Grupa na stałe wpisała się krajobraz kulturalny ziemi chrzanowskiej. Wspólnie z lokalnymi chórami „Żaby”, „Canzona”, czy „Echo”, szkołami podstawowymi, liceami, Biblioteką Publiczną, Muzeum, czy parafiami z Chrzanowa Grupa organizuje spotkania literackie, koncerty poetycko-muzyczne, kolędowo-pastorałkowe, wieczory pasyjne, koncerty maryjne. Grupa mając na uwadze doskonalenie umiejętności literackich opiekuje się uzdolnioną poetycko młodzieżą, organizuje warsztaty literackie i spotkania autorskie.
„Cumulus” współpracuje z innymi grupami twórczymi m.in. Starą Karczmą ze Sławkowa, grupą przy MOK z Bolesławia, Grupą Literacką Gronie z Żywca, Rydlówką z Krakowa. Twórczość członków Grupy drukowana była i jest na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. w: chełmkowskim Echu, Alchemiku z Alwerni, Kronice Chrzanowskiej, tygodniku Przełom, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Zachodnim, Życiu Literackim, Radarze, Wieściach, Ogólnopolskim Miesięczniku Społeczno – Kulturalnym Radostowa ze Starachowic czy Ogólnopolskim Miesięczniku Literackim Akant z Bydgoszczy. Wielokrotnie twórczość Grupy przywoływana była na antenie Polskiego Radia Katowice. Od 1994 roku, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji „Cumulus” wydaje serię Biblioteka Poetycka, w ramach której ukazało się już XII pozycji tomików indywidualnych i antologii.
Dużym osiągnięciem grupy jest powołanie do życia Konkursu Poetyckiego „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa” który corocznie od 25 lat przyciąga poetów i krytyków literackich z całej Polski i nie tylko. Sukces konkursu skłonił do zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego dla Dzieci i Młodzieży „Bez Granic”, który z powodzeniem odbywa się w Chrzanowie od 1998 roku.

 

11 czerwiec 2011 rok
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • SZUBEL, Lucyna (red.) Srebrne wierszobranie. 25 lat grupy Twórczej Cumulus. 1983-2008. Kraków: Miniatura, 2008. 111 s.Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Biblioteka Poetycka – pozycja XIII.
    ISBN: 978-83-89926-04-3
  • Historia Grupy Twórczej Cumulus. Kronika Chrzanowska. Czerwiec 2008, nr 154, s. 21