Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Fundacja im. Brata Alberta


Fundacja powstała w 1987 roku w celu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i kontynuacji dziedzictwa Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta. Idea powołania organizacji powstała w środowisku Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnoty „Wiara i Światło” z Krakowa, a oficjalnie założyli ją Zofia Tetelowska, Stanisław Pruszyński oraz kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obecny Prezes Zarządu Fundacji. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna oraz warsztat terapii zajęciowej.
Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Obecnie Fundacja to 27 placówek sprawujących opiekę nad ponad 900 wychowankami. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Propagując integrację społeczną osób niepełnosprawnych organizuje imprezy mające umożliwiać spotkania osób upośledzonych i pełnosprawnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie, cykliczne imprezy, tj.: Integracyjny Bal Karnawałowy, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana, Piknik Muzyczny, Integracyjna Pielgrzymka dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Mityng Pływacki.
Fundacja od 1997 roku przyznaje za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym Medal św. Brata Alberta, który do tej pory otrzymali, m.in.: ks. Kard. Franciszek Macharski, Jerzy Buzek, Zbigniew Brzeziński, ks. bp Stanisław Dziwisz z Watykanu, rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, aktorka Anna Dymna, czy Otylia Jędrzejczak. Medal wręczany jest w czasie Finału Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. Oprócz tego, co roku, Fundacja przyznaje, swoim pracownikom i wolontariuszom, Nagrodę im. S. Pruszyńskiego ustanowioną w 1998 roku dla uczczenia pamięci zmarłego współzałożyciela organizacji.
Fundacja działa na terenie powiatu chrzanowskiego od 1991 roku, kiedy to powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie. Później powstały placówki w Libiążu, Trzebini i Chełmku. Obecnie w każdym z tych miast działają także, utworzone przy warsztatach, Świetlice Terapeutyczne.

 

7 lipca 2011 r.
Mirosława Starzycka

 Bibliografia:

  • Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 7 lipca 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=8
  • Medal Świętego Brata Alberta. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 7 lipca 2011]. Dostępny w Internecie http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=12  
  • Nagroda im. S. Pruszyńskiego. W: Fundacja im. Brata Alberta [online]. 2008-05-10 [dostęp 7 lipca 2011]. Dostępny w Internecie http://www.albert.krakow.pl/index.php?page=news&kid=13