Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Zespoły
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Chór „Canzona”

Chór „Canzona”

 

Chór mieszany Canzona powstał przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Zbigniewa Mońki oraz Zygmunta Oczkowskiego. Ten ostatni został dyrygentem chóru. Po nim stanowisko to objął Artur Szybowski, a następnie, w 1987 roku, Władysław Bialik. Prezeską chóru od czasu jego powstania do 1996 roku była Stefania Adamczyk, a po niej funkcję tą przejęła i pełni do dzisiaj Jadwiga Kosiura. Chórowi cały czas patronują proboszczowie parafii p.w. św. Mikołaja. W 1992 roku z chóru wyłonił się duet wokalny „Ko-Bi” tworzony przez Jadwigę Kosiurę i Władysława Bialika.
W repertuarze Canzony dominują pieśni sakralne. Chór śpiewa samodzielnie jak i wspólnie z chórami z Jaworzna, Szczakowej, Krakowa, a także z lokalnymi chórami jak Żaby z Chrzanowa, Lutnia z Krystynowa, Echo z Trzebini czy Canticorum z Libiąża. Od 1994 współpracuje z poetycką Grupą Twórczą „Cumulus”. Bierze udział w niemal każdym wydarzeniu czy uroczystości liturgicznej w swojej i ościennych parafiach, uświetniając je swoim śpiewem. Od 1981 roku chór co roku organizuje koncert kolęd. Pieśni w jego wykonaniu można było usłyszeć ,m.in. w: Oświęcimiu, Czernej, Płokach, Jasnej Górze, Zakopanem, Wiśle czy Katowicach. Ważnym momentem w życiu chóru było przyjęcie w Rzymie i udzielenie błogosławieństwa przez Jana Pawła II w 1991 roku. Dużym sukcesem było również śpiewanie do mszy prowadzonej przez opiekuna chóru – ks. kanonika Stefana Misińca w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, która transmitowana była przez Telewizję Kraków. W 2005 roku chór „Canzona” zdobył najwyższy laur w I Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych.

 

22 październik 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

 

  • BIALIK, Władysław. Chór „canzona”. Kronika Chrzanowska. 1993, nr 28, s. 5
  • BIALIK, Władysław. 20 lat Canzony. Kronika Chrzanowska. 1997, nr 73, s. 9
  • MIKŁAS, Anna. Połączył nas chór. Przełom. 2002, nr 29, s. 31

Bibliografia regionalna: Chór „Canzona”
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna