Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Zespoły
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Chór Męski „Żaby”

Chór Męski „Żaby”

 

Chór męski ‘Żaby” powstał z inicjatywy profesorów i uczniów Gimnazjum im. St. Staszica w 1916 roku. Pierwszym prezesem był Adolf Leovenfeld, w którego domu –obecnej siedzibie muzeum - odbywały się próby. Dyrygentem został Tadeusz Urbańczyk. Od początku istnienia chór brał czynny udział w życiu kulturalnym regionu uświetniając swoimi występami niemal każdą odbywającą się uroczystość. Uczestniczył również w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, w ramach której, w 1921 roku dał uroczysty koncert w Pszczynie z okazji powitania wkraczających wojsk polskich. W latach następnych chór jeszcze kilkakrotnie dawał koncerty w Pszczynie, Rybniku i Mikołowie. W 1927 roku „Żaby” zostały członkiem Związku Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych województwa krakowskiego. Wybuch wojny przerwał działalność chóru, która została wznowiona w 1941 roku z inicjatywy Zygmunta Oczkowskiego – nowego dyrygenta. Członkowie spotykali się w prywatnych mieszkaniach na próbach i dawali koncerty pieśni patriotycznych w kościołach.
Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej chór szybko odbudował swoją pozycję sprzed wybuchu wojny, a jego popularność rosła przyciągając nowe głosy i liczną publiczność na występy. „Żaby” występowały nie tylko we wszystkich ważniejszych imprezach na terenie powiatu, ale także w imprezach śpiewaczych o większym zasięgu, gdzie zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia. Chór organizował również płatne koncerty z udziałem zawodowych muzyków, które cieszyły się dużą frekwencją. Przez cały okres swojej działalności współpracował z innymi chórami i grupami twórczymi z powiatu chrzanowskiego, wśród których wymienić można Grupę Twórczą „Cumulus”, chóry: „Canzona” z Chrzanowa, „Echo” z Trzebini, „Canticorum” z Libiąża czy Państwową Szkołę Muzyczną z Chrzanowa. Z jego inicjatywy odbywały się od 1983 roku cykliczne, międzywojewódzkie Turnieje Chórów Męskich i Mieszanych oraz Turnieje Orkiestr Dętych z rejonu Polski południowej.
Po licznych przeprowadzkach, w 1972 roku, związał się z nowopowstałym Państwowym Domem Kultury w Chrzanowie (dzisiejszy MOKSIR), z którym do dzisiaj współpracuje, i gdzie odbywają się cotygodniowe próby chóru. W tym czasie prezesurę nad chórem objął Zdzisław Filipek, który pełnił tą funkcję przez 26 lat, do 1997 roku. Obecnie prezesem chóru jest Jan Jarczyk. Dyrygentem aż do 1974 roku był Zygmunt Oczkowski. Zastąpił go Władysław Bialik, który prowadził chór do 2011 roku. Po nim, dyrygenturę przejął Andrzej Sapiński.
W najlepszych okresach swojej działalności chór liczył nawet 50 członków, a swoje kariery zaczynały w nim późniejsze sławy – Andrzej Ciołczyk, Eugeniusz Strycharczyk, Aleksander Szarota, Kazimierz Ciołczyk i Włodzimierz Skalski. Chórzystom, którzy prześpiewali 50 lat w „Żabach” przyznawany jest tytuł honorowego śpiewaka. Do tej pory otrzymali go, m.in.: Henryk Bogacz, Zbigniew Filipek, Kazimierz Oczkowski, Aleksander Srodzki, Władysw Sykulski, Franciszek Wartalski, Franciszek Alibożek, Władysław Bialik, Leon Mąsior, Waldemar Okulski i Tadeusz Trytko.
Za swoją działalność chór otrzymał wiele wyróżnień, wśród których można wymienić, przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Odznakę Honorową Złotą z laurem za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną, czy medal za zasługi dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej nadawany przez władze Chrzanowa. Za zasługi na rzecz promowania kultury indywidulane odznaczenia otrzymywali także członkowie chóru.
Obecnie chór liczy 30 śpiewaków i w dalszym ciągu bierze udział w turniejach i przeglądach śpiewaczych, już tradycyjnie organizuje koncerty kolęd, uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych, a także innych wydarzeniach jak Dni Chrzanowa czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 2011 roku, podczas dni miasta, obchodził jubileusz 95 – lecia.

 

22 październik 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • DOBROWOLSKI, Antoni (red.). Wierni pieśni. 90 lat działalności chóru męskiego „Żaby”. 1916-2006. Chrzanów: Urząd Miejski w Chrzanowie, 2006. 74 s. ISBN: 83-89926-02-4
  • ORATOWSKI, Marek. Kijanki mile widziane. Przełom. 2011, nr 41, s. 23
  • Żaby mają 95 lat. Teraz czekają na kijanki. Kronika Chrzanowska. 2011, nr 167, s. 8-9

Hasło bibliografii regionalnej: Chór Męski „Żaby”
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna