Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Muzea
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

 

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich jest instytucją od 1960 roku, posiadającą wiele cennych i bogatych kolekcji. Są one eksponowane  budynku głównym Muzeum przy ul. Mickiewicza 13, dawnym lamusie dworskim. Wystawy czasowe oglądać można w Oddziale  Muzeum  „Dom Urbańczyka” przy Alei Henryka 16. Do najważniejszych należy bogata, wciąż rozwijana kolekcja judaików, kolekcja chrzanowianów, a także guzy kontuszowe, naczynia cynowe, zbiory malarstwa rzeźby oraz specjalistyczne – flory i fauny ziemi chrzanowskiej. Regionalne zbiory archeologiczne pochodzące z wykopalisk, głównie na cmentarzyskach łużyckich i osadach z okresu wypływów rzymskich, dokumentują prahistorię regionu.
Historia muzeum:
W styczniu 1956 r. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego oficjalnie powołała komitet organizacyjny Muzeum Ziemi Chrzanowskiej. Przeważała w tym okresie opinia, że nowo powstałe muzeum powinno gromadzić okazy przyrodnicze, zabytki kultury materialnej oraz ilustrować  przeszłość, teraźniejszość i przyszłość regionu.
Dopiero 22 lipca 1966 roku udało się otworzyć Muzeum Ziemi Chrzanowskiej , które miało charakter placówki społecznej. Rozpoczęło prace jako wielodziałowe muzeum regionalne posiadające działy: przyrodniczy, archeologiczno – historyczny, etnograficzny i sztuki. Kierowanie nową placówką zlecił Wydział Kultury PRN magistrowi Mieczysławowi Mazarakiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. W chwili otwarcia  muzeum dysponowało zaledwie trzema salami ekspozycyjnymi i w nich organizowało pierwsze wystawy czasowe.
Muzeum wystawiało głównie dzieła sztuki i eksponaty z zakresu kultury materialnej. W latach 60-tych ilość wystaw nie przekraczała 2-4 rocznie, a wystawy stawały się wydarzeniami kulturalnymi w mieście.
W pracy muzealnej skupiono się na pozyskiwaniu i naukowym opracowaniu zbiorów. Nawiązanie kontaktów z krakowskim oddziałem PAN i Instytutami  Uniwersytetu Jagiellońskiego, częste konsultacje z katedrami AGH i Politechniki Krakowskiej. Wspólne podejmowane inicjatywy pozwoliły Muzeum stosunkowo szybko uzyskać autorytet placówki badawczej.

 

9 maja 2011 r.
Katarzyna Kowalska

 

Bibliografia:

  • Chrzanów i okolice. Przewodnik Turystyczny. Kraków : Compass, 2008.
    ISBN 978-83-60240-86-1
  • Czerwona teczka - 6