Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Filipek Zbigniew

 Filipek Zbigniew

Zbigniew Filipek (1923-2000) urodził się w 1923 roku w Dębicy, skąd w 1936 roku przeprowadził się do Chrzanowa. Jego działalność śpiewacza rozpoczęła się w 1938 roku w Reprezentacyjnym Chórze Męskim Korpusu Kadetów Nr 2 im. Marszałka Śmigłego – Rydza w Rawiczu. W 1943 został członkiem Chóru Męskiego „Żaby”. Po wojnie, w trakcie studiów udzielał się również w Akademickim Chórze Męskim Politechniki Śląskiej i w Chórze Garnizonowym Kościoła Św. Barbary w Gliwicach. Warto wspomnieć o mniej znanym, sportowym wątku z życia Zbigniewa Filipka, który miał reprezentować Polskę w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Oslo w 1946, ale zrezygnował z kariery sportowca na rzecz studiów. Do historii Chrzanowa wpisał się przede wszystkim jako długoletni członek i prezes chóru „Żaby”, którego funkcję pełnił od 1971 roku aż do śmierci w 2000 roku. Od 1982 roku był także prezesem Zarządu Okręgu Nadwiślańskiego Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Przez całe życie działał społecznie na rzecz rozwoju kultury w regionie inicjując imprezy artystyczne, z których na szczególną uwagę zasługują cykliczne międzywojewódzkie Turnieje Chórów Mieszanych i Męskich oraz Turnieje Orkiestr Dętych Polski Południowej. Patronował również międzyszkolnemu chórowi, który w latach 90-tych działał przy chrzanowskim Domu Kultury.
Za całokształt swojej działalności w zakresie upowszechniania kultury został odznaczony m.in.: Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, medalem „Za zasługi w Rozwoju Kultury” – nadanym przez władze Chrzanowa oraz Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

20 października 2011 r.
Mirosława Starzycka

 

Bibliografia:

  • DUBIŃSKA, Marzena. Kto jest kim w Chrzanowie? Kronika Chrzanowska. Listopad 1990, nr 3, s. 5
  • Nagroda wojewody. Kronika Chrzanowska, Marzec 1998, nr 78, s. 8
  • Wspomnienie. Kronika Chrzanowska. Październik 2000, nr 105, s. 9.