Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Cmentarze w Chrzanowie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Cmentarz żydowski w Chrzanowie

 Cmentarz żydowski w Chrzanowie


Pochodzi z początku połowy XVIII w. i znajduje się przy ul. Podwale. Gmina żydowska uzyskała zgodę na założenie cmentarza w 1759 roku. Obszar nekropoli to 1,71 ha, na którym jest ok. 3000 trzech rodzajów macew. Najstarszy zachowany do dziś nagrobek pochodzi z 1802 r., zaś ostatnie pochówki datowane są na okres tuż po II wojnie światowej. Najbardziej rozpowszechniona macewa wśród Żydów aszkenazyjskich (wywodzących się z terenów Niemiec) miała postać płyty kamiennej o prostokątnym, trójkątnym lub półkolistym zakończeniu.
Nagrobki  Żydów sefardyjskich (wyw. Się z Hiszpanii i Portugali) przyjmowały kształt sarkofagu. Trzecim typem grobowca jest tzw. Ohel – po hebrajsku namiot. Jest to budynek murowany, gromadzący pod swoim stropem kilka płyt nagrobowych. Z reguły spoczywał w nim rabin, jego najbliższa rodzina, ewentualnie cedyk. Cmentarz dla Żydów jest miejscem świętym ale i nieczystym. więc pochówek następuje w ciągu jednego dnia. Żydzi pojawiają się na nim podczas pogrzebu oraz w rocznicę śmierci. Na odwiedzanym grobie zapala się świecę, odmawia modlitwę i składa mały kamień. Ni ma zwyczaju sadzenia kwiatów, które w świecie żydowskim przeznaczone są tylko dla osób żyjących. Na cmentarzu należy mieć nakrycie głowy, nie wolno jeść ani pić. Gdyby ktoś chciał zbierać na cmentarzu żydowskim ślimaki, których jest tam dużo i następie sprzedawał byłaby to profanacja tego miejsca.  
Cmentarz jest własnością Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Patronat bezpośredni sprawuje Gmina Żydowska w Katowicach.

 

9 maja 2011 r.
Anna Kosowska – Czak

 

Bibliografia:

•    REJDYCH, Edward. Cmentarz żydowski w Chrzanowie. Kronika Chrzanowska. Listopad 1996, nr 61, s. 12-13
•    DULOWSKI, Łukasz. Żydowska nekropolia. Przełom. Marzec 2001, nr 13, s. 23
•    http://www.muzeum.chrzanow.pl/index.php?id=7
•    Chrzanów i okolice. Przewodnik Turystyczny. Kraków : Compass, 2008. s. 24
     ISBN 978-83-60240-86-1

Hasło: Cmentarz żydowski (Chrzanów)
Link: http://www.mbp.chrzanow.pl/katalogi-on-line/bibliografia-regionalna