Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Mamot Władysław

Mamot Władysław

 

Władysław Mamot urodził się w 1919 roku w Jeziorkach koło Jaworzna. Szkołę Podstawową ukończył w Jaworznie. Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. St. Staszica w Chrzanowie, a następnie na studiach na wydziale Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, które ukończył w 1938 roku.
Po wybuchu II wojny światowej przez pięć miesięcy był więziony przez Niemców. W maju 1940 roku, po wyjściu na wolność, trafił do Fabryki Lokomotyw „Fablok”, gdzie pracował, z krótkimi przerwami, aż do przejścia na emeryturę w 1980 roku. W 1944 roku działał w komitecie ratującym dzieci powstańców warszawskich z obozu przejściowego we Wrocławiu (Breslau-Zimpellager), przewożąc je do Chrzanowa gdzie trafiały pod opiekę miejscowych rodzin.
 Po drugie wojnie światowej aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-politycznym Chrzanowa. Wiele lat był prezesem chrzanowskiego oddziału kombatanckiej organizacji ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację), a także w okresie 1984-1990 był radnym Rady Miejskiej w Chrzanowie.
 Władysław Mamot na stałe wpisał się w historię ruchu turystycznego na ziemi chrzanowskiej. W 1977 roku wstąpił do PTTK. Był założycielem i długoletnim kierownikiem sekcji turystyki kolarskiej, a później komisji kolarskiej przy Oddziale PTTK w Chrzanowie. W latach 1979-1980 pełnił funkcję członka Zarządu Koła „Fablok”. Aktywnie działał też w wojewódzkim PTTK w Katowicach. Był przewodnikiem turystyki kolarskiej, organizatorem wielu imprez popularyzujących ten rodzaj rozrywki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, uczestnikiem rajdu kolarskiego „dookoła Polski”. Za swoją działalność został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK i odznaką  „Zasłużonemu działaczowi PTTK”, oraz Dużą Złotą Kolarską Odznakę Turystyczną.
Zmarł 30 lipca 2002 roku. W celu zachowania pamięci o inicjatorze turystyki kolarskiej w Chrzanowie, Komisja Turystyki Kolarskiej organizuje co roku Rowerowy Rajd Rodzinny jego imienia.

 

27 maja 2011 r.
Mirosława Starzycka
 

Bibliografia:

  • PIWCZYK, Bronisław, WYZINA, Stefan. Czterdzieści lat działalności Koła PTTK „Fablok” w Chrzanowie 1968-2008. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia -Towarzystwo Sławków w Polsce, 2008. 155 s.
    ISBN  978-83-7490-161-1
  • Władysław Mamot. Kronika Chrzanowska. Wrzesień 2002, nr 124, s. 10
  • Warszawskie dzieci. Kronika Chrzanowska. Wrzesień 2001, nr 115, s. 12-13

Odesłanie do bibliografii regionalnej:
Mamot Władysław
Komisja Turystyki Kolarskiej