Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Cmentarze w Chrzanowie
Hasła węższe: 
Kaplica Loewenfeldów
Hasło główne: Cmentarz Parafialny w Chrzanowie

Cmentarz Parafialny w Chrzanowie


Na przełamie XVIII/XIX wieku władze austriackie zamykały na terenie całej Galicji cmentarze, położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, a więc w pierwszym rzędzie cmentarze przykościelne, by ze względów sanitarnych przenosić je poza miasto. Tak się stało w Chrzanowie, gdzie w tym okresie nowy cmentarz parafialny założono po północnej stronie ówczesnego miasta, przy rozwidleniu dróg do Luszowic i Balina.
W 1830 roku na cmentarzu stanęły dwie niewielkie murowane budowle kapliczka i kostnica zaprojektowane przez Feliksa Radwańskiego. W 1869 gmina sfinansowała budowę muru cmentarnego. W między czasie terytorium cmentarza było poszerzane. Cmentarz w swej XIX wiecznej części zachował kwaterową kompozycję, z alejami i szpalerami kasztanowców. Na osi głównej alei powstało w latach 1898 – 1900 mauzoleum Loewenfeldów. Początkowo na cmentarzu przeważały mogiły ziemne. W roku 1857 powstało kilka nagrobków.


13 maja 2011 r.
Anna Kosowska – Czak

 


Bibliografia

  • KRASNOWOLSKI, Bogusław. Chrzanów Studia z dziejów miasta tom II. Chrzanów współczesny cz. 1. Zabytki i wartości kulturowe. Kraków : Oficyna Cracovia sp. Z o.o., 1999. s. 303 - 308
    ISBN 83-906081-3-8