Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Architektura
Hasła węższe: 
Cmentarze w Chrzanowie
Hasło główne: Cmentarze

Cmentarze


Cmentarze są miejscami gdzie w grobach pojedynczych lub zbiorowych grzebie się zmarłych lub przechowuje prochy po ich kremacji. Cmentarze powstały w związku z szeroko rozpowszechnionym wśród ludów pierwotnych kultem zmarłych i wiarą w życie pozagrobowe i stawały się miejscem kultu. W starożytnym Egipcie istniały cmentarze złożone z zespołów masteb, piramid lub grobów skalnych. W okresie starożytności i wczesnochrześcijaństwa cmentarze nazywano nekropoliami.
W czasach chrześcijaństwa został wprowadzony zwyczaj chowania zmarłych na terenie poświęconym  - był to najczęściej plac wokół kościoła lub dziedziniec kościelny. W końcu XVIII wieku ze względów higienicznych i estetycznych cmentarze zaczęto zakładać poza miastami, projektowano je na wzór założeń ogrodowych, dając im odpowiednią oprawę rzeźbiarsko – architektoniczną., tj. nagrobki, kaplice, mauzolea. Na polach bitew I i II wojny światowej zakładano cmentarze wojenne.
Cmentarze przestrzennie są podzielone na kwatery grobowe i rzędy grobów, przeważnie oznaczone numeracją.

 


15 listopada 2011 r.
Anna Kosowska - Czak

Bibliografia:

•    Cmentarz w Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. s. 577
•    Cmentarz w Wielka Encyklopedia PWN. Red. BUREK, Ryszard. [Tom] 6. Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2002, s .  104-105