Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Ludzie
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Luzar Marian

Luzar Marian

Marian Luzar (ps. „Czarny Kruk”) urodził się 1985 roku w Krakowie w rodzinie robotniczej. Od najmłodszych lat interesował się ruchem skautowym. W 1912 roku wstąpił do II Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1914 roku, gdy po zdanej maturze nie został przyjęty do Seminarium Duchownego, przez rok pracował nad rozwijaniem programu skautingu. W 1915 roku wstąpił w szeregi kleryków. Pierwsze pięć lat, po ukończeniu w 1919 roku studiów teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, spędził w Niegowici koło Bochni gdzie dał się poznać jako utalentowany organizator pracy na rzecz młodzieży.
W 1924 roku został skierowany przez Kurię do Trzebini. Od pierwszych dni pobytu w nowej parafii angażował się w organizowanie harcerskiego zespołu dyskusyjnego. Dzięki jego doświadczeniu i pracy szybko powstały pierwsze drużyny harcerskie i Hufiec Trzebinia, którego został pierwszym hufcowym. W 1926 roku powołał starszoharcerski krąg „Znicz”. Jego działalność nie ograniczała się jednak tylko do harcerstwa, z jego inicjatywy powstały także zespoły: mandolinowy, wokalny i teatralny, których występy uświetniały każdą uroczystość w mieście. W latach 1926-1929 był komendantem Krakowskiej Komendy Chorągwi, ale jego więzi w Trzebinią pozostały silne. W czasie Wielkiego Kryzysu założył introligatornię by stworzyć miejsca pracy dla bezrobotnej młodziezy z rejonu Trzebini. 
W 1930 roku został mianowany Kapelanem Naczelnym ZHP. W latach 30-tych wydawał czasopismo „Biuletyn Działu Duszpasterskiego”, publikował swoje artykuły w organie prasowym Głównej Kwatery Harcerzy pt. „W Kręgu Wodzów”, a także organizował drużyny starszoharcerskie wśród kleryków w Poznaniu, Gnieźnie i Potulicach. Przez cały ten okres pełnił funkcję komendanta hufca w Trzebini. W wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do Wojska Polskiego jako kapelan wojskowy. Zginą 13 września 1939 roku na dworcu kolejowym w Równym na Wołyniu podczas pełnienia posługi kapłańskiej wobec rannego żołnierza.
Ks. Marian Luzar wychował szeregi kadry instruktorów, którzy po II wojnie światowej kontynuowali jego pasję i rozwijali działalność Hufca Trzebinia, który nosi jego imię.
Dla uczczenia pamięci ks. Luzara w kościele Piotra i Pawła w Trzebini, w 1979 roku, została wmurowana tablica pamiątkowa, a każdego roku w rocznicę jego śmierci odprawiane jest nabożeństwo żałobne. W 1998 roku z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ks. Marian Luzar został odznaczony Złotym Krzyżem – Odznaką Kapelana Wojska Polskiego.


Mirosława Starzycka
30 maja 2011 r.

Bibliografia:

  • 70 lat Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Chrzanowskiej 1920-1990. Chrzanów: [b.w.], 1990. 40 s.
  • GAWEŁ, Tadeusz. „Czarny Kruk”: opowieść o ks. hm. Marianie Luzarze. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2001. 189 s. ISBN: 83-86783-67-2
  • GAWEŁ, Tadeusz; SCHUMACHER, Ryszard. Ocalić od zapomnienia. Ks. Marian Luzar i Jego harcerze. Wydano w 80-tą rocznicę Harcerstwa w Trzebini. Wyd. I. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2003. 309 s. ISBN: 83-86783-94-X
  • PYTEL, Magdalena. Mówić ludziom o Tobie legendę…. Przełom. Wrzesień 2003, nr 38, s. 41