Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Mniejszości narodowe
Hasła węższe: 
Żydzi w Trzebini,Żydzi w Chrzanowie,Yad Vashem
Hasło główne: Żydzi

Żydzi

 

Żydzi – (hebr. Jehudi, jid) – w tradycyjnej definicji  Żydem jest ktoś urodzony z matki Żydówki lub nawrócony na judaizm, choć w judaizmie reformowanym podejmowano już kroki zmierzające do uznania za Żyda również człowieka  zrodzonego  ze związku  żydowskiego ojca i matki nie – Żydówki. Konwertyta staje się duchowym dzieckiem Abrahama i Sary, a naturalny Żyd przejmuje po ojcu biologiczny swój status kapłana lub lewity. Żyd który grzeszy lub odrzuca rolę członka narodu wybranego, nadal pozostaje Żydem, a do pewnego stopnia zachowuje tożsamość dziecka, nawet porzuciwszy całkowicie swoja wiarę dla innego wyznania. Hebrajskie słowo określające Żyda pierwotnie odnosiło się do  Judejczyków, mieszkańców południowego królestwa Judei, wziętych do niewoli  w 586 r. p.n.e., później zaczęło się nim posługiwać w stosunku  do wyznawców religii żydowskiej i etnicznej grupy Hebrajczyków w ogóle.  W angielszczyźnie (i polszczyźnie) terminu „Żyd” czasami używa się w sensie pejoratywnym, jako synonimu lichwiarstwa, skąpca, choć słowniki podają to znaczenie jako przestarzałe.

 

3 listopada 2011 r.
Katarzyna Kowalska


Bibliografia:


Unterman,  Alan. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich,
Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”  1994, 305 s.
ISBN 83-05-12728-1