Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – Zbór w Balinie

 

Powstał w końcu XVII wieku w Stanach Zjednoczonych. Doktryna Kościoła opiera się na Biblii, jako jedynym źródle Objawienia Bożego, bez potrzeby odwoływania się do tradycji. Adwentyści głoszą śmiertelność duszy, która może stać się nieśmiertelna przy ponownym przyjściu Chrystusa, jeżeli człowiek był sprawiedliwy. Kościół dużą wagę przywiązuje do zdrowego trybu życia, który jest obowiązkiem chrześcijanina. W Polsce Kościół działa od lat 90-tych XIX wieku, a oficjalnie zarejestrowany został w 1961 roku. 
Na terenie powiatu chrzanowskiego znajdują się dwa zbory Adwentystów Dnia Siódmego – w Lgocie i Balinie. Prekursorem idei adwentyzmu na ziemi chrzanowskiej był Antoni Kinczel – kominiarz ze Szczakowej. Zbór w Balinie powstał 12 sierpnia 1930 roku i liczył 19 członków. Początkowo wyznawcy spotykali się w prywatnych mieszkaniach. W czasie II wojny światowej spotkania te były tajne i nieregularne z uwagi na niebezpieczeństwo odkrycia tego faktu przez okupanta. Po wojnie spotkania kontynuowano w prywatnym domu jednego z członków Kościoła aż do roku 1962 kiedy wybudowano kaplicę przy ul. Wąskiej w Balinie. Pierwszym Starszym Zboru został Jan Krupa, później godność ta piastowana była przez kolejno: Franciszka Szubla, Pawła Dudka, Pawła Skwarka, Tadeusza Subla, Leona Niewolika (1970-1983), ponownie Tadeusza Szubla (1983), Tadeusza Siubkę (1984-1985), Józefa Kanię (1986-1987) i  kolejny raz Tadeusza Siubkę (1988-1989). Od 1990 roku Starszym Zboru jest Tadeusz Mamica. W 1968 roku, w wyniku pracy członków Zboru w Balinie, założono 6-osobową grupę, a w późniejszym czasie Zbór Kościoła ADS w Lgocie. Adwentyści organizują imprezy propagujące zdrowy styl życia i służące poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego m.in. pięciodniowe kursy odwykowe dla palaczy tytoniu czy kursy zdrowego gotowania.

http://balin.maranatha.p

 

30 maja 2010 r.
Mirosława Starzycka

Bibliografia:

  • KOZŁOWSKI Jan, LANGER Janusz, ZAGAJEWSKI Tadeusz. Atlas wyznań w Polsce. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. Rozdział II Inne Kościoły i wyznania chrześcijańskie, s. 35-36
  • ORATOWSKI, Marek. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Przełom. Marzec 1992, nr 4, s. 7
  • SKWAREK, Daniel K. , Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór w Balinie [on-line]. [dostęp 14 maja 2011]. Dostępny w Internecie: http://balin.maranatha.pl/historiazboru.html.