Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Medycyna
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Szpitale

Szpitale


Szpital to podstawowy zakład lecznictwa zamkniętego służący badaniu i leczeniu chorych wymagających stałej opieki lekarskiej  i pielęgniarskiej, wprowadzający odpowiednie zabiegi lecznicze i diagnostyczne. W szpitalach prowadzi się również szkolenie kadr, badania naukowe, a także za pośrednictwem przychodni przyszpitalnych, leczenie ambulatoryjne i dobór chorych do leczenia szpitalnego. Pod względem funkcjonalnym szpital dzieli się na ogólne i specjalistyczne. Struktura szpitala zależy od jego funkcji i wielkości.
Szpitale jako miejsca izolacji chorych istniały w starożytnych Chinach, Babilonii, Egipcie, Grecji i Rzymie. Pierwsze instytucje noszące nazwę szpital powstały w pierwszych wiekach n.e., zwykle z pobudek charytatywnych, były to jednak bardziej przytułki niż szpitale. W IX – XIII wieku wysoki poziom osiągnęły szpitale arabskie, mające fachowe biblioteki, specjalistyczne oddziały i prowadzące szeroką działalność leczniczą. Prowadzono tam historię choroby, a pacjenci rekrutowali się ze wszystkich warstw społecznych. W Europie pierwsze szpitale powstały na przełomie XVII / XVIII wieku.
Początki szpitalnictwa polskiego sięgają XII wieku i wiążą się przeważnie z działalnością duchowieństwa i możnowładców. Do najstarszych należy szpital założony w 1108 roku we Wrocławiu.
W czasie II wojny światowej najeźdźca hitlerowski  spalił  całkowicie 94 szpitale a pozostałe 80 % zostało zniszczonych lub zdewastowanych. Obecnie szpitale stanowią element państwowej służby zdrowia, sporo szpitali jest również prywatnych.


7 marca 2012 rok
Anna Kosowska – Czak


Bibliografia:


• Szpital. [w] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. [Tom] 11. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. s. 244 - 245
• Szpital. [w] Wielka Encyklopedia PWN. [Tom] 26. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2005. s. 470