Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Brak
Hasła węższe: 
Przychodnie,Apteki,Szpitale
Hasło główne: Medycyna

Medycyna

Z łac. medicina ‘sztuka lekarska’- nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania chorobom. Spór, czy medycyna jest nauką czy sztuką, zaprzątał  umysły uczonych medyków w XIX wieku i trwa do czasów obecnych . Połączenie wiedzy (jako elementu nauki) i mistrzostwa w wykonaniu (jako elementu sztuki) pozwala na takie dwoiste jej pojmowanie. Jako biologiczna nauka o człowieku, medycyna opiera się na podstawach nauk przyrodniczych . Dzieli się na nauki podstawowe (np. anatomia i fizjologia) oraz nauki stosowane (np. patologia, farmakologia, nauki kliniczne). Uzupełniają je nauki humanistyczne (psychologia, socjologia, etyka, historia medycyny). Stąd o medycynie mówi się jako o nauce biologicznej i humanistycznej łącznie. Podstawowe kierunki działania medycyny jako umiejętności praktycznej to diagnostyka, terapia, rehabilitacja (usprawnianie) i profilaktyka.

15 listopada 2011 r.
Katarzyna Kowalska

Bibliografia:

 

  • Medycyna w Wielka encyklopedia PWN. Red. WOJNOWSKI, Jan. [Tom] 17. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2003, s. 198