Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

Kluby sportowe


Klub sportowy to stowarzyszenie zrzeszające ludzi w celu uprawiania sportu, organizowania imprez i zawodów sportowych oraz upowszechniania kultury fizycznej. Pierwsze kluby sportowe powstały w 2 połowie XIX wieku w Anglii. W Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Kluby mogą mieć różne formy organizacyjne (np. stowarzyszenia czy spółki akcyjnej) i zakres działalności. Mogą być jednosekcyjne (zajmujące się jedną dyscyplina sportu) lub wielosekcyjne, w których uprawia się wiele dyscyplin sportu. Istnieją kluby robotnicze, uczniowskie, wojskowe, akademickie i inne, które wyróżniamy ze względu na cechy ich członków.  Działają zazwyczaj na podstawie statutu i mogą zrzeszać się w federacje lub związki.
Na terenie powiatu chrzanowskiego działa 41 klubów sportowych, w tym parafialne i uczniowskie, do których należy ogółem 3374 osób, z czego większość to osoby do 18 roku życia. 


1 grudnia 2011 r.
Mirosława Starzycka

Bibliografia:

  • HĄDZELEK, Kajetan (red.). Mała Encyklopedia Sportu. T. 1.Warszawa: Sport i Turystyka, 1984. KLUBY SPORTOWE, s. 274, ISBN: 8321725651
  • Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl/bdl [Dostęp 1 grudnia 2011 r.] Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/wybrane_cechy.display?p_id=76686&p_token=0.0584454372534875